Kokių asmenybės bruožų kandidatų rašysenoje ieško darbdaviai

Daugelis kompanijų visame pasaulyje efektyviai darbuotojų atrankai pasitelkia grafologus. Kokių asmenybės bruožų darbdaviai tikisi pamatyti kandidatų rašysenoje? Profesionalus grafologas pagrindines kandidatuojančio žmogaus savybes gali įvardinti jau po kelių minučių…

Žinoma, viena pagrindinių darbuotojo savybių, galinčių lemti jo būsimą karjerą pageidaujamoje įmonėje, yra jo darbinė patirtis. Tačiau kai kurios asmeninės kandidato savybės gali lemti darbdavio pasirinkimą, kai kandidatų patirtis yra panaši. Štai tuomet įmonė pasitelkusi grafologą gali iš kelių panašių kandidatų atsirinkti ne tik savo srities specialistą, bet ir atitinkantį kompanijos kultūrą, ir kas dar svarbiau, pilnavertį komandos narį.

Štai pagrindiniai bruožai, kuriuos dauguma darbdavių norėtų matyti savo darbuotojų rašysenoje ir kaip jos nustatomos.

1. Darbuotojo sugebėjimas efektyviai ir laisvai komunikuoti (bendrauti)

Grafologija, šią savybę nusako pagal vidurinės zonos kai kurių raidžių rašymo ypatumus. Apvaliosios raidės (a, o, taip pat g, b ir pan.) labai tiksliai nusako asmens sugebėjimą laisvai bendrauti, o juk tai vienas esminių bruožų dirbantiems pardavimų sferoje. Trumpai, čia svarbus raidžių dydis bei erdvumas.

2. Darbuotojo sąžiningumas ir lojalumas

Sąžiningumas identifikuojamas ovalinėse raidėse. Nepriekaištingai sujungtos raidės parodo, kad žmogus turi šią savybę. Kilpos raidžių pradžioje arba pabaigoje reiškia, kad asmuo linkęs manipuliuoti faktais, arba pateikti juos sau naudinga linkme. Lojalumą charakterizuoja taškų sudėliojimo maniera bei vieta. Tad sudėjus taškus ant „i“ sužinosime apie lojalumo lygį…

3. Ar kandidatas potecialus lyderis

lyderis

Garbės troškimas, ambicijos, pastangos siekiant rezultato- tik nedaugelis lyderio požymių. Daugumą jų grafologai nesunkiai įvardina pažvelgę į raštą. Inicialinių raidžių proporcijos tekste, „t“ raidės rašymo maniera, ir, žinoma asmens parašas, jo vieta, dydis bei proporcijos nusako asmens lyderystės potencialą.

4. Darbuotojo sugebėjimas būti atsakingu

Atsakomybė darbe tikrai svarbi savybė. Ją nusako raidžių, turinčių pradines kilpas jas rašant ( S, M, J ir pan.).

5. Ar kandidatas pakankamai energingas ir ryžtingas

Visų pirma, energiją charakterizuoja jėga, kuri naudojama rašant, t.y. spaudimas popieriuje. Daugelis klysta manidami, kad stiprus spaudimas rašant parodo didelę rašančiojo energiją.

Ryžtingumą labiausiai charakterizuoja raidžių, turinčių apatinę zoną (j, y, g) rašymo maniera. tačiau neretai ir kitos raidės parodo šią savybę.

6.  Ar kandidatas entuziastas

Šią savybę geriausiai charakterizuoja raidės „t“ rašymo maniera. Jei kandidato rašysenos eilutės aiškiai kulančios į viršų, neabejotinai, toks žmogus kupinas entuziazmo atlikdamas jam pavestus darbus. (Dabar pažvelkite į savo raštą…)

7. Ar kandidatas sugeba susikoncentruoti ties jam pavestu darbu/užduotimi

Darbdaviams tai labai svarbi savybė. Ją nusako raidžių dydis. Mažesnės raidės rodo asmens gebėjima susikoncentruoti bei polinkį kruopštumui.

8. Gebėjimas organizuoti ir prioretizuoti darbus/užduotis

Organizacines asmens savybes parodo balansas tarp viršutinės ir apatinės raidžių zonos. Individualias savybes sudėliojant prioritetus parodo rašysenos eilučių ritmika.

9. Ar darbuotojas sugeba darbe pamiršti asmenines problemas

Grafologai šią charakteristika nustato pagal žmogaus emocinį jautrumą, pažvelgę į rašto pasvirimo kampą. Neadekvatus pasvirimas rodo, kad darbuotojas nesugeba atsiriboti nuo asmeninių problemų darbe, o tai, suprantama, atsiliepia darbo kokybei ir rezultatams.

10. Darbuotojo sugebėjimai kooperuotis su kitais kolegomis

Šias savybes nusako žmogaus socialumas ir dominavimo lygis. Pirmąją savybę charakterizuoja tarpas tarp žodžių, parodantis žmogaus ryšį su aplinka. Dominavimas nusakomas raitės „t“ rašymo maniera. Bendra išvada daroma įvertinus abiejų savybių išraišką rašte.

Kaip teisingai nustatyti minėtas savybes ir sudaryti vientisą asmens psichologinį portretą galite išmokti seminaruose.

Įdomu tai, kad daugumą aukščiau paminėtų savybių galima koreguoti (pagerinti) paties rašto pagalba. Plačiau apie tai skyrelyje apie grafoterapiją.

 

 

Parašykite komentarą