Profailingas

Profailingas- tai praktinė metodika „skaityti žmones“ nenaudojant testavimo klausimynais ar panašių tyrimo priemonių. Profailingo metodika paremta verbaline ir neverbaline žmogaus elgsena, taigi betarpiškai susijusi bei pagrįsta psichologija. Profailingas nėra atskira psichodiagnostikos metodika, o greičiau kompleksas įvairių prieinamų metodikų visumą.

 

 

 

 

 

Profailingo specialistai, sudarydami asmens psichologinį portretą remiasi iš įvairiausių šaltinių gauta informacija, taip pat naudoja kitas žmogaus elgseną identifikuojančias bei prognozuojančias sritis: sociologiją, neurofiziologiją, semiotiką, psicholingvistiką, biheviorizmą, antropologiją ir pan. Grafologija yra viena iš sudėtinių profailinge naudojamų žmogaus pažinimo metodikų.

Kaip vyksta asmens psichologinio profilio sudarymas. Profailingo specialistai fiksuoja mažiausius žmogaus elgsenos neatitikimus, kalboje, veide ir kūne. Pastebėti neatitikimai parodo, kad asmuo galimai kažką slepia, nesako tiesos arba meluoja, o tema, klausimas ar net aplinka yra nemalonūs ir sukelia diskomfortą. Stebima kaip žmogus komunikuoja. Komunikacija skirstoma į tris pagrindinius tipus: verbalinį, paraverbalinį ir neverbalinį, kuriuo atskleidžiama daugiausia informacijos. Neretai mes parodome ką galvojame, kaip jaučiamės, kaip norime pasielgti skirtingose situacijose, nepasakydami nė vieno žodžio – tai yra neverbalinė komunikacija.

Bet koks teksto arba jo fragmento panaudojimas galimas tik su raštišku autoriaus sutikimu.