D.U.K

Kas yra grafologinė analizė?

Tai mokslinis metodas identifikuoti, suprasti ir paaiškinti asmens ypatumus, charakterį, būdo bruožus pagal jo raštą. Tai nėra rašto autentiškumo tikrinimas, kai siekiama nustatyti autorių.

Kas naudoja grafoanalizę?

  • Ją naudotis gali kiekvienas, norintis labiau pažinti save ir kitus.
  • Individai, norintys pažinti save ir tobulėti, naudodami grafoterapiją asmeniniams trūkumams pašalinti.
  • Vieniši žmonės,norintys išsirinkti tinkamą partnerį.
  • Poros, norinčios pagerinti tarpusavio ryšį bei bendravimą, geriau suprasti vienas kitą.
  • Darbdaviai besirenkantys darbuotojus. Žinomos įmonės bendradarbiaujančios su grafologais.
  • Teismai tirdami abejotinus dokumentus.
  • Teisėsaugos atstovai, norintys pagal raštą sudaryti žmogaus psichologinį portretą.
  • Advokatai, pasirenkant prisiekusiuosius.
  • Psichologai, asmenybių tobulėjimui ir terapijai (grafoterapjia).

Ką galima pasakyti apie asmenį pagal jo raštą?

Rašte „sudėti“ ne viena dešimtis elementų charakterizuojančių asmenybę. Pagal juos galima nustatyti asmens temperamentą, intelektą, energiją, motivacijas, kūrybingumą, sąžiningumą, fobijas ir t.t.

Ko negali nustatyti grafoanalizė?

Grafoanalizė negali nustatyti asmens amžiaus, lyties, rasės, religijos, kairiarankis ar dešniarankis, taip pat rašančiojo ateities ar tinkamumo pareigoms ar postams užimti. Grafologai neburia- jie „skaito“ rašto požymius.

Kas labiau charakterizuoja žmogų- jo raštas ar parašas?

Parašas parodo koks žmogus norėtų būti visuomenės akyse, o raštas koks jis yra viduje. Taigi raštas ir parašas atskleidžia dvi skirtingas asmenybės puses. 

Kiek tiksli rašto analizė?

Analizės tikslumas priklauso nuo analizuojančio asmens profesionalumo. Dauguma profesionalų pasiekia 85-95% tikslumą. Lyginant su kitais asmenybės bruožų nustatymo testais, rašysenos analizė neretai būna gerokai tikslesnė ir atskleidžia kur kas daugiau sąvybių, net jei asmuo testo metu nėra nuoširdus. Lyginant su psichologiniais testais, kai asmuo sąmoningai ar nesąmoningai gali atsakyti ne atvirai ir sąžiningai, o taip, kaip reikėtų, kad atsakymai tiktų.

Ar svarbu kokia kalba parašytas tekstas, kad pagal jį nustatyti asmens charakterį?

Kalba nėra svarbi. Svarbu, kad būtų parašyta lotyniškais rašmenimis- grafologai atkreipia dėmesį į formą, bet ne į turinį.

Ar tiesa, kad keisdamas savo raštą žmogus kažkiek keičia ir save?

Taip. Tai vadinama grafoterapija. Keičiant rašyseną, keičiamas ir neuromuskuliarinis ryšys, tiesiogiai įtakojantis nerviniams veiksniams smegenyse, atsakingiems už mūsų elgseną. Iš kitos pusės, žmogus sąmoningai stengdamasis koreguoti rašyseną su tikslu keisti save, sąmoningai stiprina savyje norimas savybes.

Kada buvo atliekamos pirmosios rašto analizės?

Tyrimais nustatyta, kad pirmieji rašysenos analizavimo faktai siekia 4500 m.p.m.e. Pirmoji knyga apie grafologiją išleista 1622 metais. Grafoanalizė prisikiriama psichologijos kategorijai.

Kada atsirado pirmieji leidiniai apie grafologija?

Pirmojį žinoma knyga apie grafologiją “ Trattato come da una lettera missiva si conoscano la natura e qualita dello scrittore “ (Kaip sužinoti apie žmogaus prigimtį ir ypatumus pažvelgus į raidę, kurią jis parašė) pasirodė 1625 metais. Ją parašė italų profesorius Camillo Baldi.

 

Ar yra skirtumas analizuojant kairiarankių ir dešniarankių rašyseną?

Grafologui nėra svarbu kuria ranka parašytas tekstas. Ir vieni ir kiti rašo vedami smegenų impulsais, tad nustatant charakteristiką galioja tie patys ženklai ir principai.

Ar pagal raštą nustatomas žmogaus jausmingumas?

Grafologija labai tiksliai ir nesunkiai identifikuoja emocionalumą bei seksualumą parašiusio žmogaus rašysenoje. Plačiau apie tai.

Ar pagal raštą galima nustatyti veidmainišką žmogų?

Taip, raštas parodo daug nepageidaujamų žmogaus ydų, tame tarpe ir veidmainiškumą. Plačiau apie tai.

Ką reiškia, jei žmogus rašo tik didžiosiomis raidėmis?

Yra keli šio reiškinio paaiškinimai. Plačiau apie rašymą didžiosiomis raidėmis.

Kada geriausia suformuoti savo parašą?

Geriausia suformuotą parašą turėti iki sulaukiant pilnametystės, tačiau parašas gali keistis gyvenimo eigoje įtakojamas įvairių aplinkybių (vedybos, karjera ir pan.).

Ar praktikuojant kaligrafiją keičiasi žmogaus savybės?

Kaligrafiją galima drąsiai vadinti viena iš grafoterapijos formų. kaligrafijos užsiėmimų metu net išsiblaškę žmonės susikaupia ir tai atsispindi jų rašte. Sąmoningai ir metodiškai rašant vienu ar kitu stiliumi, galima koreguoti žmogaus savijautą bei bruožus. Kaligrafija kaip grafoterapija plačiai taikoma visame pasaulyje.