Grafoanalizė- mokslas ar menas?

Apie grafoanalizės (grafologijos) panaudojimą personalo atrankoje. Konsultacinės įmonės Bramwith Consulting vadovo Ben Riley įžvalgos. 

Profesionalo, naudojančio grafoanalizę versle nuomonė.