E.Makrono parašo grafoanalizė

Nors mūsų parašas atspindi tik nedidelę dalį mūsų asmenybės, juo mes reprezentuojame save pasauliui. Parašo analizė be to paties žmogaus ranka rašyto teksto pavyzdžio gali būti netiksli ir parodyti tik asmens charakterio fragmentus. Tačiau, atskirais atvejais tai leidžia susidaryti pirminį ir dažnai teisingą įspūdį apie pasirašiusį asmenį. Analizuojant Prancūzijos Prezidento Emanuelio Makrono parašą turėjau ir jo rašysenos pavyzdžių anglų bei jo gimtaja prancūzų kalbomis, tad buvo galima tiksliau įvertinti ir sudaryti  preliminarų šios asmenybės psichologinį  portretą.

Prancūzijos vadovo rašysena bei parašas charakterizuoja Emanuelį Makroną kaip optimistišką, energingą, ekspresyvią  ir principingą asmenybę, sugebančią žaibiškai priimti sprendimus. Didžiųjų raidžių rašymo maniera parodo, kad tai žmogus nelinkęs gaišti laiko laukiant rezultatų, bei tuščiai aušinti burnos tuštiems pokalbiams.

Stipriai išreikšta  lyderystė, nuoseklumas veikloje, aukšta savivertė ir pasitikėjimas. Tai labai diplomatiška, bet tuo pačiu labai kategoriška asmenybė su stipriai išreikštu ego. Atkreiptinas dėmesys į rašysenos bei parašo kryptį, kuri dažniausiai kylanti aukštyn, kas parodo, kad šis asmuo optimistas ir perfekcionistas. Beveik vienodos rašto ir parašo raidžių proporcijos parodo, kad E.Makronas atviras ir ne veidmainis, t.y. vienodai bendrauja tiek su savo artimos aplinkos, tiek su mažiau pažistamais žmonėmis, o tai didelis šio asmens, kaip politiko privalumas.

Pastebėjau, kad Prancūzijos vadovas paraše labiau linkęs akcentuoti savo vardą nei pavardę, o tai sukelia įdomių minčių. Parašo pabaigoje linija grįžta iš dešinės į kairę, t.y. į pradžia, kas parodo, kad pasirašęs asmuo vis žvilgčioja į praeitį arba nesugeba nuo jos atsiriboti. Tai vienas iš neigiamų elementų  Prancūzijos vadovo paraše. Tokių detalių rekomenduotina vengti.

Apibendrinat galima pažymėti, kad tai vienas iš gerų gero parašo (pagal grafologijos standartus) pavyzdžių, jei  nekreipsime dėmesio į keletą koreguotinų detalių. Bet juk tobulėjimui ribų nėra…

Grafologo verdiktas E.Makrono parašui: 10/10.